Mikrodalga Teknolojileri

Ana Sayfa
Mikrodalga Teknolojileri

Mikrodalga & Radyofrekans Teknolojileri

MRT – 1993’da mikrodalga ve radyofrekans teknolojilerin bilimsel, medikal ve endüstriyel(ISM-industrial,scientificalandmedical) uygulamalarında inceleme,araştırma,fizibilite, tasarım, test, ölçüm, üretim, onarım, bakım ve danışmanlık hizmetleri yapmak için kurulmuştur.

Bugüne kadar mikrodalga ve radyofrekans teknolojilerin endüstriyel uygulamaları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok projeye katılmış ve işbirliği yapmıştır. Bu alanda IMPI(International MicrowavePowerInstitute), Ampere Europe Limited(AssociationforMicrowavePower in Europe forResearchandEducation), MWJ(MicrowaveJournal)… kuruluşların üyesidir.

Mikrodalga ve radyofrekans teknolojilerinin uygulamalarında kullanılan tüm test ve ölçümleri, tasarım, cihaz üretim elektroniği vedonanımına sahiptir.

Ar-Ge projelerinin prototip tasarımları ve test-ölçümleri, laboratuvar düzeneklerin kurulması ve malzemelerin temininde önemli destekler sağlamış ve önemli bir işbirlikçi konumundadır

Mikrodalga ve yüksek frekans elektroniğiyle ilgili bilimsel ve teknolojik her türlü bilgi ve eğitimivermek, endüstriyel tanıtımlar, deneysel çalışmalar yapmak ve raporlar hazırlamak temel işlevleri arasındadır.

Mikrodalga uygulayıcının(applicator) yapısı, uygulanan ürünün durumuna göre farklılıklar gösterebilir. Monomode veya multimodeuygulayacı(applicator) kullanılabilir.

Mikrodalga Uygulama Düzeneği

Mikrodalga Uygulama Düzeneği